Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy (Sekretesspolicy) anger hur vi, Boxconomy AB, behandlar personuppgifter lämnade till och insamlade av oss genom registrering av konto som annonsör, restaurang och/eller användare (Annonskonto, Restaurangkonto, Användarkonto) på boxconomy.se (Webbplatsen) och genom användning av tjänsten (Tjänsten). Genom att godkänna denna Sekretesspolicy samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna Sekretesspolicy. Var god läs detta noggrant innan du går vidare.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

1.1 Information du lämnar till oss

När du som annonsör, restaurang och/eller användare registrerar ett konto hos Boxconomy samlar vi in uppgifter som kan inkludera ditt företagsnamn, organisationsnummer, adress och telefonnummer samt namn och telefonnummer avseende kontots behöriga användare.

1.2 Information vi samlar in automatiskt

För att kunna bekräfta och verifiera dina företagsuppgifter och din identitet samt för vår riskhantering kan vi begära in ytterligare information om dig från externa verifieringstjänster och kreditupplysningsföretag. Sådan information kan omfatta kreditprövning, riskgruppsklassificering, riskprognos, kreditgräns, lagenlighet, aktiekapital, momsregistreringsnummer, hemort, verksamhetsställen, beräknad årsinkomst, datum för registrering, styrelsemedlemmar, bokslut och nyckeltal, förteckning av obetalda fordringar och skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Vi kan också komma att använda oss av diverse teknikformer som automatiskt eller passivt samlar in information om den hårdvara som används när Kunden använder Tjänsten och övriga tekniska uppgifter förknippade med användandet. Exempel på tekniska uppgifter som behandlas är version av operativsystem, IP-adress eller annan unik identifiering av en dator, mobiltelefon eller annan enhet som används för att använda tjänsten. Det kan också inkludera information om dina aktiviteter medan du besöker Webbplatsen och när du använder våra Tjänster.

2. Hur samlar vi in informationen?

Vi använder ett antal olika tekniska metoder såsom cookies och web beacons för att samla in information.

2.1 Cookies.

Cookies är textfiler som sparas på din dator, mobila enhet eller annan utrustning när den används för att besöka Webbplatsen. På Webbplatsen används både s k session cookies och persistenta cookies. Session cookies lagras endast temporärt under besöket på Webbplatsen och försvinner när du stänger av webbläsaren. Persistenta cookies sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Cookies används av säkerhetsskäl, för att underlätta webbnavigering och besökarens användning av Webbplatsen samt för att individualisera din upplevelse när du besöker vår Webbplats. Cookies tillåter oss att samla in teknisk information, information om besökarnas navigering på Webbplatsen, information om webbläsare samt information om tillbringad tid på vår Webbplats. Cookies ger oss möjlighet att välja ut vilka av våra annonser eller erbjudanden som mest sannolikt attraherar dig och visa dem medan du befinner dig på Webbplatsen. Du har alltid möjlighet att inaktivera cookies i dina inställningar via din webbläsares säkerhetsinställningar. Var dock medveten om att vissa funktioner på Webbplatsen eventuellt kan fungera sämre eller bli långsammare om du nekar användningen av cookies.

2.2 Web Beacons.

Små grafiska bilder eller annan webbprogrammeringskod som kallas web beacons, kan ingå på Webbplatsen och i e-postmeddelanden. Web beacons eller liknande tekniker kan användas för en rad ändamål, inklusive men inte begränsat till, att beräkna antalet besökare på Webbplatsen, för att beräkna hur många e-postmeddelanden som sänts och som faktiskt öppnats eller för att avgöra om innehållet som sänts faktiskt blivit läst.

3. Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som du lämnar till oss kan komma att användas för olika ändamål såsom till exempel: att verifiera din identitet, skicka ut nyhetsbrev, erbjudanden och reklam till din e-postadress och/eller din mobiltelefon via SMS, MMS eller liknande meddelandesystem, anpassa innehållet i annonser och erbjudanden som vi erbjuder dig, för att förbättra Webbplatsen eller för att kontakta dig avseende din användning av Webbplatsen och våra Tjänster. Uppgifter som lämnas kan komma att delas med tredje man och överföras till tredje land utanför EES, som beskrivs närmare nedan.

4. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Det kan förekomma att vi delar dina personuppgifter med tredje man som utför Tjänster för vår räkning, till exempel: företag eller enskilda som agerar värd eller förvaltar vår Webbplats. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser och tillhandahålls för annonsörer, sponsorer eller annan extern part som deltar i att administrera våra reklamkampanjer. Personuppgifterna används även för marknadsföringsändamål. Dina personuppgifter kan också komma att användas av oss eller delas med närstående företag till oss, sponsorer, samarbetspartners, annonsörer eller andra externa parter för att tillhandahålla dig produktinformation, reklam och andra erbjudanden.

I samband med din registrering på Webbplatsen kan vi komma att dela din information med verifieringstjänsteföretag och kreditupplysningsföretag för att verifiera din identitet.

Om dina personuppgifter behandlas av oss eller våra externa parter tar vi ansvar för att personuppgifterna skyddas på ett lämpligt sätt och endast behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy.

5. Internationella överföringar

Personuppgifter som kunden lämnar till oss kan lagras, behandlas samt överföras mellan något av de länder där vi eller våra närstående företag, agenter eller leverantörer har sitt säte. Detta görs för att möjliggöra för oss och våra partners att använda den information såsom det föreskrivs i denna Sekretesspolicy. För dig som användare av vår Webbplats och som har hemvist inom den Europeiska Unionen, bör du vara medveten om att personuppgifter som du lämnar till oss kan överföras till länder (inklusive USA) som inte har lagar om personuppgiftsskydd motsvarande de som gäller inom den Europeiska Unionen.

6. Länkar till externa webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser som vi inte driver. När du använder dessa länkar lämnar du vår Webbplats. Vi kontrollerar inte information som publiceras på utomståendes webbplatser och frånsäger oss allt ansvar för information och annat innehåll på sådana externa webbplatser. Du ansvarar själv för risken vid användning av andra webbplatser som är länkade till via denna Webbplats. Vi uppmanar dig därför att granska sekretesspolicys på andra webbplatser du besöker.

7. Ansvarsbegränsning

Vi förbehåller oss rätten att lämna ut dina personuppgifter som krävs enligt lag och när vi anser att ett utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och/eller för att uppfylla ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller juridisk process kopplad till vår Webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att överföra personuppgifter i samband med försäljning, överlåtelse eller annan överföring av vår verksamhet eller en del av vår verksamhet. Denna rätt inkluderar företagsfusion, sammanslagning, omstrukturering, försäljning av tillgångar eller andra företagsförändringar av vårt direkta eller indirekta moderbolag som påverkar oss.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Sekretesspolicy vid behov. Var god läs Sekretesspolicyn frekvent. Om vi gör väsentliga ändringar i denna Sekretesspolicy kommer vi att meddela dig. Om någon förändring är oacceptabel för dig eller om du inte accepterar att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den reviderade Sekretesspolicyn, var god kontakta oss genom att skicka en sådan anmodan till [email protected].

Vi har möjlighet att lagra personuppgifter på obestämd tid.

8. Ändring av uppgifter

Om du vill ändra eller uppdatera dina personuppgifter som samlats in, gör du detta i Tjänsten eller genom att sända e-post till [email protected].

Tack!

Din förfrågan har nu sparats och vi kommer behandla den inom kort. Vi kontaktar dig så snart vi kan.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar?