Hur det började

Vår affärsidé är sprungen ur en gemensam pizzakväll. Till vår stora förvåning var pizzakartongerna prydda med en annons, och vår nyfikenhet för fenomenet var fött. Våra efterforskningar visade att ett företag hade annonserat på pizzakartongerna i egen regi, utan en tydlig distributionskanal. Mot denna bakgrund valde vi att skapa en plattform för att underlätta annonsering på pizzakartonger via ett brett distributionsnätverk av restauranger.

Miljö och hållbarhet

Vår affärsmodell är inspirerad av delningsekonomi. Med vår plattform kan annonsörer använda en yta på redan existerande volymer av pizzakartonger, i stället för att exempelvis producera någonting nytt såsom affischer som sätts upp på olika platser. På så vis nyttjas befintliga resurser på ett mer effektivt och miljövänligt sätt. Våra artiklar tillverkas av tryck- och miljövänliga material som är återvinningsbara.

Tack!

Din förfrågan har nu sparats och vi kommer behandla den inom kort. Vi kontaktar dig så snart vi kan.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar?